Analiza danych zapisanych na witrynie MS SharePoint

Analiza danych zapisanych na witrynie MS SharePoint

TARGIT Data Discovery - wtyczka SharePoint 


Jeżeli chcemy analizować dane zapisane na witrynie Microsoft SharePoint w formie listy (czyli podobnie jak w tabeli bazy danych) to rozwiązanie jest dostępne wprost. Mamy bowiem w funkcjonalności TARGIT Data Discovery odpowiednią wtyczkę służącą do połączenia z listą Sharepoint:Wskazujemy odpowiednią witrynę i dane logowania:Na zakładce widok wybieramy naszą listę SharePoint (tu: Ewidencja wyposażenia) i po zapisaniu połączenia mamy dostępne dane do analizowania: TARGIT Data Discovery - wtyczka Excel


Może się jednak zdarzyć, że będziemy chcieli analizować dane, które są zapisane na witrynie, ale jako plik Excel umieszczony w bibliotece dokumentów SharePoint. Wtedy wtyczka SharePoint będzie wyświetlała listę dokumentów w bibliotece, ale nie pozwoli wykorzystać danych Excel jako źródło danych. 


W takim przypadku należy użyć innej wtyczki - wtyczki Excel. Korzystając z tej wtyczki możemy połączyć się do danych zapisanych w formie plików na dysku lokalnym serwera lub na dysku Google lub Onedrive. Jak zatem połączyć się do pliku Excel umieszczonego w bibliotece dokumentów SharePoint?


W takim przypadku można wykorzystać synchronizowanie zawartości biblioteki dokumentów SharePoint z folderem lokalnym. Dwa sposoby, aby uzyskać taki efekt:


 1. Mapowanie biblioteki dokumentów Sharepoint jako dysk serwera.
 2. Włączenie mechanizmu SharePoint do synchronizacji biblioteki dokumentów z folderem lokalnym


Ad. 1. Aby skonfigurować taką synchronizację, należy wykonać kroki:

 • otworzyć bibliotekę dokumentów SharePoint w Exploratorze Windows
 • zmapować tą bibiotekę jako dysk serwera
 • stworzyć skrypt, który będzie regularnie kopiował plik Excel ze zmapowanego dysku na dysk lokalny serwera


Ad. 2. Lepszą metodą będzie włączenie synchronizacji biblioteki dokumentów z dyskiem lokalnym serwera korzystając z odpowiedniej funkcji SharePoint.


W przedstawionym przykładzie mamy plik Excel: AW - Sprzedaz zapisany na witrynie o nazwie TARGIT, w bibliotece o nazwie Doc. (http://intranet/TARGIT/Doc/). Na górnym pasku SharePoint włączamy opcję "Synchronizuj":Wskazujemy miejsce na dysku lokalnym serwera, do którego będziemy synchronizowali pliki z biblioteki dokumentów:Następnie w TARGIT Data Discovery wskazujemy zsynchronizowany plik jako źródło danych przy pomocy wtyczki Excel:Po zapisaniu połączenia dane z pliku Excel są dostępne:Takie rozwiązanie pozwoli na analizowanie w TARGIT danych, które są zapisane i aktualizowane przez użytkowników w pliku Excel, umieszczonym na witrynie SharePoint. TARGIT jako źródło danych wykorzystuje zsynchronizowaną kopię tych danych, która jest regularnie aktualizowana na dysku lokalnym serwera. W tym przypadku wykorzystaliśmy funkcjonalność SharePoint, która do synchronizacji z dyskiem lokalnym wykorzystuję rozwiązanie OneDrive dla firm.


Więcej informacji nt. takiej synchronizacji plików między SharePoint a lokalnym folderem można znaleźć w artykule:

How to Sync SharePoint 2013 Document Library with Local Folder?


Pozdrawiam,

Dariusz Bieniek  • Related Articles

  • Drążenie danych i cofanie drążenia

   Drążenie danych i cofanie drążenia.
  • Wyświetlanie analiz na różnych urządzeniach

   TARGIT korzysta z zestawu reguł, aby wykryć, który układ powinien otworzyć domyślnie na określonym typie urządzenia: TARGIT otworzy pierwszy układ, który jest włączony, zaprojektowany i zgodny z orientacją bieżącego urządzenia. Jeśli reguła 1 nie ...
  • Swobodny układ obiektów na pulpicie analizy

   TARGIT zaprojektował nowy układ pulpitu analizy, pozwalający na swobodne rozmieszczania i skalowanie obiektów z dokładnością do pojedynczych pikseli.
  • System controllingowy Prophix - Metody rozkładania danych (alokacje)

   Kolejne spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych #Prophix Web 12 Podczas webinarium: Poznasz definicję alokacji kosztów i rodzaje kluczy podziałowych. Omówimy funkcje rozkładania danych w Analizie Ad-Hoc. Dowiesz się jak tworzyć klucze podziałowe ...
  • Układ raportu i raporty wielostronicowe

   Istota dodawania danych do układu raportu - tabele przestawne, wykresy, obiekty KPI itp. - jest identyczna z dodawaniem danych do układu analizy. Można tworzyć dokumenty zawierające oba układy jednocześnie z wykorzystaniem tych samych obiektów w obu ...