Dodanie nowej pozycji do analizy utworzonej z wykorzystaniem „Wymiarów użytkownika”

Dodanie nowej pozycji do analizy utworzonej z wykorzystaniem „Wymiarów użytkownika”

Aby dodać nową pozycję raportu lub analizy, która została utworzona z wykorzystaniem „Wymiarów użytkownika”, należy wykonać zmiany w definicji wymiaru wg instrukcji:

 • Zaznaczyć tabelę którą edytujemy
 • Na zakładce „Dane źródłowe” wybrać „Wymiary użytkownika”
 • Przejść do edycji odpowiedniego „Wymiaru użytkownika”

 

 • Dodać nowy element

 • Wybrać kryteria dla nowego elementu raportu

 • OK
 • Nadać tytuł dla elementu

 • Następnie strzałkami należy przesunąć stworzony element we właściwe miejsce na liście elementów raportu

 • Potwierdzić zmiany: OK
 • Zapisać zmodyfikowany raport

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

Jeżeli na raporcie znajdują się inne elementy, które również powinny uwzględnić dodany element w wyświetlanej wartości, to należy do nich dodać analogiczne kryteria.

W powyższym przykładzie może to być element „Przychody BRAND MARKETING”, gdzie również należy dodać te same konta:

 

  • Related Articles

  • Podstawowe wymiary użytkownika

   Wymiar użytkownika to wymiar tworzony przez użytkownika końcowego. Poszczególne elementy wymiaru wymiaru użytkownika są zdefiniowane na podstawie kryteriów z jednego lub więcej standardowych wymiarów.
  • Ignorowanie kryteriów dla własnych wymiarów użytkownika

   Tworząc wymiary użytkownika można skonfigurować je tak, aby działały one niezależnie od kryteriów zastosowanych kryteriów globalnych lub drążenia danych. Dzięki opcji ignorowania kryteriów na wymiarze, własne wymiary użytkownika są bardziej ...
  • Praca z układami strony

   Dokument może zawierać wiele różnych układów. Możesz zacząć od zaprojektowania analizy z układem odpowiednim dla trybu poziomego na komputerach stacjonarnych. Następnie w tym samym dokumencie, używając tych samych obiektów, możesz dodać nowy układ ...
  • Swobodny układ obiektów na pulpicie analizy

   TARGIT zaprojektował nowy układ pulpitu analizy, pozwalający na swobodne rozmieszczania i skalowanie obiektów z dokładnością do pojedynczych pikseli.
  • System controllingowy Prophix - Analizy Ad-Hoc

   Pierwsze spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych #Prophix Web 12 Podczas szkolenia dowiesz się, jak:  Tworzyć wiele analiz z modelu w tym samym czasie. Edytować stronę analizy i szybko się po niej poruszać. Wprowadzać, formatować i korygować dane aby ...