Instrukcja dla Klientów Centrum Wsparcia Technicznego

Instrukcja dla Klientów Centrum Wsparcia Technicznego

Poniżej znajduje się instrukcja wyjaśniająca jak zalogować się do Portalu Klienta oraz jak w przyszłości rejestrować zgłoszenia. Mają Państwo do dyspozycji trzy kanały rejestrowania zgłoszeń: przez Portal Klienta, dedykowanego maila albo telefonicznie.

Informacje kontaktowe 

 
Godziny pracy Centrum Wsparcia Technicznego (CWT):
  1. Godziny pracy Dostawcy: 9:00-17:00 w dni robocze.
  2. Możliwość rejestrowania zgłoszeń serwisowych poprzez Portal Klienta i dedykowany adres e-mail: 7/24 (*)
* - Zgłoszenia wpływające poza godzinami pracy CWT uznawane są za otrzymane w najbliższy dzień roboczy następujący po dacie zgłoszenia.
 

Aktywowanie konta użytkownika

 
1.      Proszę w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://solemis.com/ -> Kontakt -> Pomoc techniczna
2.      Następnie proszę się zarejestrować podając firmowy adres e-mail.
3.      Na wybrany przy rejestracji adres mailowy zostanie wysłany link aktywacyjny. Proszę kliknąć „ZAAKCEPTUJ ZAPROSZENIE”.
4.      W następnym kroku proszę aktywować swoje konto nadając hasło.
5.      Konto zostało aktywowane. 

Rejestracja zgłoszeń

 
W celu usprawnienia komunikacji oraz śledzenia postępów dotyczących zgłoszeń serwisowych udostępniamy kilka sposobów przekazywania takich zgłoszeń:
a)      Rejestracja poprzez Portal Klienta (metoda preferowana).
b)      Rejestracja zgłoszeń poprzez e-mail.
c)      Telefonicznie, pod warunkiem, że w ciągu 1 dnia roboczego zostaną potwierdzone w sposób wskazany w pkt. a lub b.
Poniżej znajduje się krótka instrukcja obsługi każdego z nich.
 

Rejestracja zgłoszeń poprzez Portal Klienta.

 
Po zalogowaniu się do Portalu Klienta mają Państwo najwięcej możliwości dotyczących rozwiązywania zgłoszeń, takich jak:
  1. Korzystanie z artykułów bazy wiedzy, 
  1. Rejestrowanie nowych zgłoszeń, 
  1. Kontynuowanie komunikacji z konsultantem w temacie konkretnego zgłoszenia,
  1. Śledzenie stanu realizacji zgłoszeń
  1. Filtrowanie zgłoszeń,
  1. Wyszukiwanie rozwiązań lub zgłoszeń wg słów kluczowych
Aby zarejestrować nowe zgłoszenia na stronie Portalu Klienta należy skorzystać z przycisku: Bilety -> Dodaj Bilet

 

Rejestracja zgłoszeń poprzez e-mail

 
Dla każdej grupy produktowej został utworzony dedykowany adres pomocy technicznej. W zależności od posiadanego produktu proszę wysyłać zgłoszenia na konkretny adres:

•      DYNAMICS: PomocDYNAMICS@solemis.com
•      PROPHIX: PomocPROPHIX@solemis.com
•      TARGIT: PomocTARGIT@solemis.com
•      POWER BI: PomocPOWERBI@solemis.com

 
Po przesłaniu zgłoszenia drogą mailową otrzymają Państwo automatyczną informację zwrotną, że zgłoszenie do nas trafiło. Jednocześnie będą mieli Państwo możliwość wglądu we wszystkie zgłoszone sprawy na Portalu Klienta.
 

Rejestracja zgłoszeń poprzez telefon

 
Trzecim wariantem jest kontakt telefoniczny do Centrum Wsparcia Technicznego tel.: +48 (58) 661 22 22 następnie należy wybrać: Pomoc techniczna (3) oraz odpowiedni temat (1,2,3 lub 4) aby połączyć się z właściwym konsultantem z Centrum Wsparcia Technicznego. 
 

Przeglądanie zgłoszeń i dalsza korespondencja

 
Istnieje również możliwość prowadzenia korespondencji z pracownikiem z działu Wsparcia Technicznego z poziomu maila oraz przez Portal Klienta. Cała korespondencja widoczna będzie pod konkretnym zgłoszeniem na Portalu Klienta.   
Możliwe jest także utrzymywanie korespondencji z poziomu poczty elektronicznej. Zarówno w odpowiedzi na powiadomienie automatyczne, jak i na odpowiedź pracownika Działu Wsparcia Technicznego. Cała korespondencja zapisywana jest także na Portalu Klienta pod konkretnym zgłoszeniem.
 

Powiadomienia

 
O wszelkich aktualizacjach dotyczących zgłoszenia będą Państwo na bieżąco informowani. Powiadomienia mailowe będą dotyczyły:
 
•      otrzymania zarejestrowanego zgłoszenia;
•      dodania nowego komentarza do zgłoszenia;
•      rozwiązania zgłoszenia;
•      zamknięcia zgłoszenia.
 
Z poważaniem,
Centrum Wsparcia Technicznego Solemis Group