Jak zainstalować clienta PROPHIX 12?

Jak zainstalować clienta PROPHIX 12?

1. KLIENT PROPHIX


Istnieją trzy typy klientów PROPHIX: Smart Client, Basic Client oraz PROPHIX Web. Przed instalacją któregokolwiek konieczne jest aby komputer, na którym dokonujemy instalacji miał zainstalowane następujące składniki:

•   Microsoft .NET Framework 4.0

•   ADOMD.NET 2014

•   AMO.NET 2014

UWAGA: Do instalacji składników na komputerze konieczne są uprawnienia administratora. Składniki należy zainstalować odpowiednio w wersji 32/64 bitowej w zależności od wersji systemu operacyjnego komputera.


Klienta PROPHIX Basic Client należy zainstalować gdy Użytkownicy korzystają z PROPHIX poprzez Pulpit Zdalny lub Citrix. Klient PROPHIX Basic Client został stworzony z myślą o środowiskach, do których loguje się wielu Użytkowników tak aby mogli Oni korzystać z tych samych plików wykonywalnych. W celu aktualizacji klienta Basic Client należy go wpierw odinstalować z poziomu Panelu Sterowania a następnie zainstalować nowszą wersję.


Klient PROPHIX Smart Client jest zalecany do instalacji jeżeli każdy Użytkownik korzysta z PROPHIX bezpośrednio na swoim komputerze. Warunkiem jest tutaj aby komputery Użytkowników oraz serwer znajdowały się w tej samej domenie Active Directory lub przeprowadzenie konfiguracji podłączenia PROPHIX Smart Client do serwera Analysis Services za pomocą protokołu HTTPS. Dodatkową zaletą klienta Smart Client jest jego automatyczna aktualizacja.


2. PORTY SIECIOWE


Aby klient PROPHIX działał poprawnie musi mieć możliwość komunikacji z serwerem PROPHIX na portach:

•   80 / 443 – serwer aplikacji PROPHIX

•   1433 – SQL Server

•   2383 – Analysis Services


3. INSTALACJA PROPHIX SMART CLIENT

 

Na komputerze Użytkownika należy otworzyć link http:///smartclient. Nazwę należy zastąpić nazwą serwera, na którym zainstalowany jest serwer aplikacji PROPHIX. Należy zapoznać się z wymaganiami aplikacji i kliknąć przycisk „Run Prophix Smart Client” na dole strony. PROPHIX Smart Client zainstaluje się automatycznie a ikona skrótu utworzy się na pulpicie.

 

UWAGA: PROPHIX Smart Client wykonany jest w technologii ClickOnce firmy Microsoft. Jeżeli w systemie domyślną przeglądarką jest Internet Explorer to dwukrotne kliknięcie na skrót PROPHIX uruchomi klienta. Na dzień dzisiejszy jeżeli w systemie domyślną przeglądarką jest np. Firefox klient PROPHIX się nie uruchamia. Przykładowym rozwiązaniem jest ręczne uruchomienie Internet Explorer i przeciągnięcie skrótu PROPHIX z pulpitu.


4. INSTALACJA PROPHIX BASIC CLIENT

 

Pliki instalacyjne PROPHIX Basic Client znajdują się w katalogu z plikami instalacyjnymi PROPHIX. Na komputerze należy zainstalować odpowiednio wersję 32/64 bitową w zależności od systemu operacyjnego. Podczas instalacji należy postępować zgodnie ze wskazówkami kreatora instalacyjnego. Po zainstalowaniu zostanie utworzony skrót w Menu Start sytemu Windows.

 

 

Rysunek 1. Przykładowa lokalizacja plików instalacyjnych PROPHIX Basic Client.

 

AKTUALIZACJA: W celu aktualizacji klienta Basic Client należy go wpierw odinstalować z poziomu Panelu Sterowania a następnie zainstalować nowszą wersję.


5. URUCHOMIENIE PROPHIX WEB CLIENT


Na komputerze Użytkownika należy otworzyć link http:///auth. Nazwę należy zastąpić nazwą serwera lub adresem IP, na którym zainstalowany jest serwer aplikacji PROPHIX.

  • Related Articles

  • Uruchomienie/Instalacja Prophix Analyzer

   Nowość! Prophix Analyzer to dodatek do Microsoft Excel, który zastępuje dodatek Prophix do Microsoft 365 Excel. Analyzer jest narzędziem danych na żądanie dla zaawansowanych użytkowników programu Prophix, którzy chcą wciągnąć swoje dane Prophix do ...
  • System controllingowy Prophix - Konsole Menadżerskie

   Drugie spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych #Prophix Web 12 Podczas szkolenia: Poznasz kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Zobaczysz jak przypisywać uprawnienia do konsoli. Dowiesz się jak projektować układ konsoli. Nauczysz się tworzyć kafelki: ...
  • Uwagi do wydania: PROPHIX 12 Winter 2020 (Update 13) (Build 12.13.0.65258)

   Marzec 2020 r. Uwagi do wydania opisują ulepszenia i poprawki błędów zawarte w nowych wydaniach i wydaniach utrzymaniowych. Informacje o wydaniach programu Prophix Smart Client można znaleźć w pomocy programu Smart Client. Wymagania systemowe ...
  • Uwagi do wydania: PROPHIX 12 Summer 2020 (Update 15) (Build 12.15.69.585)

   Sierpień 2020 r. Uwagi do wydania opisują ulepszenia i poprawki błędów zawarte w nowych wydaniach i wydaniach utrzymani-owych. Wymagania systemowe znajdują się w Podręczniku instalacji i konfiguracji Prophix. Aktualizacja Web Client Aby uruchomić ...
  • System controllingowy Prophix - Tworzenie modeli planowania szczegółowego

   Kolejne spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych #Prophix Web 12 Podczas webinarium: Poznasz definicję obiektu planowania. Zobaczysz jak tworzyć modele typu Planowanie Szczegółowe. Nauczysz się układać atrybuty obiektu. Dowiesz się jak definiować ...