Korespondencja seryjna raportu

Korespondencja seryjna raportu

TARGIT pozwala na seryjną wysyłkę raportu do wielu odbiorców, w taki sposób, że każdy odbiorca otrzyma raport w tym samym formacie, ale zakres danych będzie właściwy dla każdego odbiorcy.


Wysyłka takiego raportu jest możliwa dzięki funkcji „przetwarzanie seryjne” przy spełnieniu kilku warunków:

 

 • niezbędny jest moduł „Enterprise Distribution” 
 • w modelu musi istnieć wymiar, w którym będą zapisane adresy e-mail w postaci elementów wymiaru lub dodatkowego atrybutu wymiaru


Przykład: Jeżeli chcemy wysyłać raport do poszczególnych osób odpowiedzialnych za konkretne MPK, to w wymiarze MPK należy dodać atrybut e-mail i wypełnić dla każdego MPK odpowiedni e-mail adresata. 

 

Gdy powyższe warunki są spełnione to można zaplanować wysyłanie raportu, i w tym celu należy w kreatorze wysyłki ustawić:

 

 • Przetwarzanie: zaznaczyć opcję „Włącz przetwarzanie seryjne”
 • Wybrać wymiar zawierający adresy e-mail
 • Wskazać atrybut zawierający te adresy e-mail
 • Ewentualnie odznaczyć te elementy wymiaru, dla których nie chcemy generować i wysyłać raportu

 

Wszystkie te czynności ustawia się w oknie kreatora wysyłki: „Zaplanuj zadanie”:

 

 

  • Related Articles

  • Układ raportu i raporty wielostronicowe

   Istota dodawania danych do układu raportu - tabele przestawne, wykresy, obiekty KPI itp. - jest identyczna z dodawaniem danych do układu analizy. Można tworzyć dokumenty zawierające oba układy jednocześnie z wykorzystaniem tych samych obiektów w obu ...
  • Komunikat dot. "klasycznych raportów"

   Pragniemy poinformować, że nasz partner, firma TARGIT, w ramach strategii rozwoju produktu zaprzestaje rozwoju funkcji „Raporty Klasyczne” zastępując ją nowoczesną funkcjonalnością układu raportu dostępną od wersji TARGIT 2019.   Oznacza to, że w ...
  • Nowy dokument: Formatowanie układu strony

   Zaprojektuj obiekty analizy TARGIT i użyj ich ponownie we wszystkich układach tego samego dokumentu, od układu pulpitu, telefonu, tabletu, strony internetowej i układu raportu. Gdy użytkownicy otwierają dokument, TARGIT wykrywa urządzenie i ...
  • Instrukcja dla Klientów Centrum Wsparcia Technicznego

   Poniżej znajduje się instrukcja wyjaśniająca jak zalogować się do Portalu Klienta oraz jak w przyszłości rejestrować zgłoszenia. Mają Państwo do dyspozycji trzy kanały rejestrowania zgłoszeń: przez Portal Klienta, dedykowanego maila albo ...
  • TARGIT Decision Suite 2019 Update 3

   TARGIT Decision Suite 2019 Update 3 już jest! Od łatwiejszego osadzania po szybsze i bezpieczniejsze logowanie. Nowa wersja upraszcza, usprawnia i podnosi poprzeczkę w zakresie komfortu użytkowania. Główne ulepszenia obejmują: Osadzanie obiektów: ...