Powiadomienia gdy wartość miary jest poniżej średniej

Powiadomienia gdy wartość miary jest poniżej średniej

TARGIT obsługuje kilka sposobów na utworzenie powiadomień. Jednym z nich jest powiadomienie, którego warunek porównuje wartość miary z wartością kalkulowaną w definicji tego agenta.


Aby ustawić takiego agenta powiadamiania, który będzie odnosił się do średniej - należy:

 

  • na tabeli zawierającej miarę, którą chcemy monitorować – kliknąć prawym klawiszem myszy
  • następnie wybrać: Agent -> Monitoruj ten obiekt, wskazać miarę, którą chcemy monitorować (np. marża)
  • określić Warunek agenta, który będzie sprawdzał, czy wartość miary jest mniejsza od wartości średniej tej miary, np.: value < avg(0,all,0) – ten przykład wylicza średnią w bieżącej kolumnie, dla wszystkich wierszy, dla bieżącej miary
  • po wybraniu „Zastosuj agenta” należy ustawić pozostałe parametry, np. adresata, do którego będzie wysyłane powiadomienie.

 

Przykład poniżej: