System controllingowy Prophix - Analizy Ad-Hoc

System controllingowy Prophix - Analizy Ad-Hoc

Pierwsze spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych #Prophix Web 12


Podczas szkolenia dowiesz się, jak: 

  • Tworzyć wiele analiz z modelu w tym samym czasie.
  • Edytować stronę analizy i szybko się po niej poruszać.
  • Wprowadzać, formatować i korygować dane aby przestawiały rzetelne analizy.
  • Skutecznie drążyć dane, aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania.  


Webinarium prowadzi Roman Zleśny, Wiceprezes Zarządu Solemis Group. Ekspert w zakresie wdrożeń systemów informatycznych do budżetowania i planowania oraz analiz wielowymiarowych.