System controllingowy Prophix - Metody rozkładania danych (alokacje)

System controllingowy Prophix - Metody rozkładania danych (alokacje)

Kolejne spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych #Prophix Web 12


Podczas webinarium:

 • Poznasz definicję alokacji kosztów i rodzaje kluczy podziałowych.
 • Omówimy funkcje rozkładania danych w Analizie Ad-Hoc.
 • Dowiesz się jak tworzyć klucze podziałowe ilościowe i wartościowe.
 • Zobaczysz kreator tworzenia alokacji za pomocą procesu Infoflex.
 • Poznasz zastosowanie wymiary Alokacji w Planowaniu Szczegółowym. 


Webinarium prowadzi Roman Zleśny, Wiceprezes Zarządu Solemis Group. Ekspert w zakresie wdrożeń systemów informatycznych do budżetowania i planowania oraz analiz wielowymiarowych.

 


  • Related Articles

  • System controllingowy Prophix - Tworzenie raportów i szablonów

   Trzecie spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych #Prophix Web 12 Podczas szkolenia poznasz praktyczne TIPS&TRICKS dla funkcji: Wstawiania i resetowania widoku danych. Klonowania elementów wymiaru. Grupowania stron. Wstawiania wykresów. Wstawiania ...
  • System controllingowy Prophix - Konsole Menadżerskie

   Drugie spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych #Prophix Web 12 Podczas szkolenia: Poznasz kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Zobaczysz jak przypisywać uprawnienia do konsoli. Dowiesz się jak projektować układ konsoli. Nauczysz się tworzyć kafelki: ...
  • System controllingowy Prophix - Tworzenie modeli planowania szczegółowego

   Kolejne spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych #Prophix Web 12 Podczas webinarium: Poznasz definicję obiektu planowania. Zobaczysz jak tworzyć modele typu Planowanie Szczegółowe. Nauczysz się układać atrybuty obiektu. Dowiesz się jak definiować ...
  • System controllingowy Prophix - Analizy Ad-Hoc

   Pierwsze spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych #Prophix Web 12 Podczas szkolenia dowiesz się, jak:  Tworzyć wiele analiz z modelu w tym samym czasie. Edytować stronę analizy i szybko się po niej poruszać. Wprowadzać, formatować i korygować dane aby ...
  • System controllingowy Prophix - Budowanie modeli wielowymiarowych (Kostki OLAP)

   Kolejne spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych #Prophix Web 12  Podczas szkolenia dowiesz się jak: Definiować struktury modeli (rodzaje kostek i typy wymiarów). Importować elementy wymiarów z plików (Excel, txt). Grupować i ustawiać hierarchię ...