TARGIT Decision Suite 2021

TARGIT Decision Suite 2021

TARGIT Decision Suite 2021 wprowadza przełomowe funkcje, takie jak:


TARGIT Insights
Dzięki TARGIT Insights otrzymujesz gotowe do użycia, oparte na chmurze, pełnoprawne narzędzie do monitorowania użytkowania/wykorzystania. TARGIT Insights posiada predefiniowane pulpity nawigacyjne, które zapewniają wgląd w wiele kluczowych obszarów dotyczących wykorzystania i stanu pulpitów nawigacyjnych oraz raportów.

Dzięki czemu jest w stanie odpowiedzieć na pytania tj.
- Kto był zalogowany w ciągu ostatnich 7 dni
- Które pulpity nawigacyjne były najczęściej używane i przez kogo
- Które pulpity nawigacyjne i raporty są najpopularniejsze
- Które pulpity nawigacyjne nie są używane
- Czy są jakieś niesprawne wyzwalacze
- Czy są jakieś pulpity nawigacyjne które nie mają dostępu do danych
- Ile mamy pulpitów nawigacyjnych z poprzedniej wersji TARGIT
i wiele więcej...

TARGIT Mapy
Mapy TARGIT obsługują wiele pożądancyh funkcji tj:
- Automatyczne mapowanie
- Wsparcie obsługi szerokości i długości geograficznej

Oferta Map przeszła gruntowną modernizację.

Sparametryzowane Role

Dla organizacji korzystających z uwierzytelnienia OpenID wprowadzono sparametryzowane role, które pozwalają na transfer parametrów i mapowanie do ról w celu wydajniejszej obsługi ról, a także umożliwiają indywidualizację tej samej roli dla wielu członków.

Sparametryzowane role tworzone są w momencie logowania użytkownika. Mogą one zawierać właściwości zależne od użytkowania - np. ustawienie wymuszonych kryteriów.

EWOLUCJA PODSTWOWYCH FUNKCJONALOŚCI

TARGIT Decision Suite 2021 zapewnia również udoskonalenia związane z podstawową funkcjonalnością, w tej wersji szczególny nacisk położono na Projektowanie oraz Nawigację.

Opcje Projektowania oraz Nawigowania
W TARGIT Decision Suite 2021 dodano szereg funkcjonalności, tak aby praca w narzędziu oraz wrażenia z dokumentów był jeszcze lepsze. Najważniejsze z nich to:

 • Wyzwalacze:

Akcje wyzwalacza pozwalają na wyeksportowanie zawartości bieżącego dokumentu do programu Excel lub PDF.

Wyzwalacz może otworzyć określony układ w dokumencie.

Poprzez akcje wyzwalacza obiekty zawierające zestaw kryteriów lokalnych mogą być używane do aktualizowania kryteriów globalnych.

Wyzwalacze mogą używać linków względnych (relative links).

 • Obrazy i Projektowanie:

Wprowadzono nowe obiekty Kształty (Shape), aby umożliwić projektantowi dodawanie podstawowych kształtów do dokumentu.

Nowe obiekty Etykieta (Label) ułatwiają dodawanie i formatowanie pojedynczego wiersza.

Nowe obiekty Obrazu ułatwiają dodawanie obrazu do dokumentu. Obiekt obrazu umożliwia przesłanie pliku, a także odniesienie do adresu URL.

W przypadku obiektów, które nie zwracają żadnego wyniku, TARGIT dotychczas pokazywał komunikat "brak wyniku" ("no data result"). Obecnie, obiekty mogą być ukryte, jeśli wyświetlają puste wyniki.

W celu projektowania raportów, które przetwarzają iteracyjnie po tabeli przestawnej, można użyć zmiennej systemowej w etykietach, aby ułatwić obsługę etykiet dynamicznych. 

Obiekty można wyłączać, tak aby użytkownik nie mógł wykonywać na nich drążeń i uniemożliwić eksport danych dla tego obiektu.


Pełna lista nowych funkcjonalości: https://confluence.targit.com/display/2019doc/News+in+TARGIT+2021


Uwaga: TARGIT Decision Suite 2021 nie obsługuje "starego" sposobu tworzenia raportów (tj. sprzed wersji 2019)  • Related Articles

  • TARGIT Decision Suite 2019 Update 2

   W najnowszej wersji TARGIT Decision Suite 2019 wprowadziliśmy kolejne istotne zmiany, które powodują, że nasze życie staje się jeszcze łatwiejsze. W tej wersji, korzystając z doświadczeń Klientów, wprowadzone zostały ulepszenia zarówno dla ...
  • TARGIT Decision Suite 2019 Update 6

   TARGIT Decision Suite 2019 Update 6 już jest dostępny! Najnowsza wersja przede wszystkim zawiera poprawki do zgłaszanych problemów.
  • TARGIT Decision Suite 2019 Update 4

   TARGIT Decision Suite 2019 Update 4 już jest dostępny! Najnowsza wersja przede wszystkim zawiera poprawki do zgłaszanych problemów oraz drobne usprawnienia funkcjonalne. Wraz z tą aktualizacją opublikowane zostały nowe aplikacje na urządzenia mobilne ...
  • TARGIT Decision Suite 2019 Update 3

   TARGIT Decision Suite 2019 Update 3 już jest! Od łatwiejszego osadzania po szybsze i bezpieczniejsze logowanie. Nowa wersja upraszcza, usprawnia i podnosi poprzeczkę w zakresie komfortu użytkowania. Główne ulepszenia obejmują: Osadzanie obiektów: ...
  • TARGIT Decision Suite 2022 - Spring Update 2

   Najważniejsze funkcje aktualizacji TARGIT z wiosny 2022 r. Nadchodzi nowa moc analityczna! Oferując szereg nowych funkcji, najnowsza wersja TARGIT Decision Suite jest lepsza niż kiedykolwiek. ​Nasza najnowsza aktualizacja produktu jest już dostępna i ...