Uwagi do wydania: PROPHIX 12 Fall 2020 (Update 16) (Build 12.16.72.101)

Uwagi do wydania: PROPHIX 12 Fall 2020 (Update 16) (Build 12.16.72.101)

Grudzień 2020 r.
W informacjach o wydaniu opisano ulepszenia i poprawki błędów zawarte w nowych wydaniach i wydaniach konserwacyjnych.Wsparcie dla Microsoft 365

Prophix Analyzer i Prophix Contributor obsługują Microsoft 365.

Uwaga: Microsoft Office 2019 i Office 2016 w wersjach z licencją wieczystą nie są obsługiwane.Co nowego?

Prophix Analyzer

 • Zupełnie nowy dodatek Prophix dla Microsoft Excel, Prophix Analyzer zastępuje Prophix dla Microsoft 365 Excel i pozwala zaawansowanym użytkownikom na następujące czynności:
  • Zmieniać struktury widoku danych z poziomu Excela
   • Poprzednio w Prophix dla Microsoft 365 Excel konieczne było tworzenie wielu widoków danych z różnych konfiguracji.
   • Analyzer udostępnia narzędzie Edycja układu identyczne jak Edycja układu w Prophixie.
   • Teraz po wstawieniu widoku danych można zmienić wybór elementów, strukturę i elementy strony z poziomu arkusza Excel.
  • Usuwanie widoków danych z poziomu Excela
   • W Prophix dla Microsoft 365 Excel, jeśli chciałeś usunąć widok danych, musiałeś usunąć jego arkusz Excel.
   • Analyzer pozwala na usunięcie widoku danych z zachowaniem arkusza i całej jego zawartości.
  • Przełączanie między formatami wyświetlania elementów stron
   • Prophix dla Microsoft 365 Excel używał zapisanego formatu wyświetlania elementów i nie oferował możliwości jego zmiany.
   • Analyzer pozwala na zmianę formatu wyświetlania elementów na każdej osi widoku danych wewnątrz arkusza Excel.
   • Możesz zmienić format wyświetlania na Nazwy, Klucze lub Nazwy i Klucze.

Pulpity menadżerskie

 • Grupę kafelków można utworzyć dla kafelków plakietek i wykresów, które korzystają z powiązanych widoków danych.

 • Gdy użytkownik wybierze inny wymiar strony, wszystkie kafelki w grupie odzwierciedlają ten wybór.


Powiadomienia

 • Powiadomienia przepływu pracy i wiadomości e-mail używają teraz języka wybranego przez użytkownika, zgodnie z opcją Locale.


Integracja danych w chmurze

 • Kwerendy Sage zawierają teraz niestandardową funkcję get_accountbalancebydimension, która umożliwia pobieranie danych w krótszym czasie.
 • Połączenia ODBC i ODBC32 zawierają teraz opcjonalne pola UserID i Password dla sieci DSN, które nie przechowują identyfikatorów ani haseł użytkowników (na przykład Oracle).
 • Kolejka logów usługi Data Integration Service korzysta teraz z logowania w trybie verbose, aby zapewnić większe możliwości debugowania.


Eksplorator dokumentów

 • Dodano nowy typ pliku: (WI) Web Link. Możesz użyć pliku Web Link do przechowywania adresu URL, działając w ten sposób jako skrót; kliknięcie pliku otwiera aplikację, do której się odwołujesz.
 • Minimalne uprawnienie wymagane do pobierania plików zewnętrznych to teraz dostęp tylko do odczytu.
  • Ma to zastosowanie do wszystkich szuflad Eksploratora dokumentów, w których pobieranie jest dostępne, w tym do szuflady Pliki procesowe.


Lokalizacja

 • Dodano nową opcję do lokalizacji: Spanish (Hiszpania).


Szablony

 • Aby przyspieszyć nawigację, w trybach szablonów (Raport lub Wprowadzanie danych) szuflada Strony jest teraz domyślnie rozwinięta.


Rozwiązane problemy


WersjaNumer zgłoszenia
ObszarOpis
December113425, 113225, 113124, 113438, 113326, 113212, 113504Process ManagerThe Task Log for the Import Process was loading indefinitely.
December DashboardsCharts had a problem with title display.
December DPM SchedulesThe system setting for automatic posting of data was not working.
December Prophix AnalyzerAn Excel sheet name that contained non-alpha-numeric characters or alpha-numeric but with less than five characters, caused an attention dialog to appear when pulling data into Excel.
December113210, 112872, 113124, 113189, 112872, 113219Process Manager The InfoFlex process gave the error: The multi-part identifier "ft.CurrencyKey" could not be bound.
November110427Ad Hoc AnalysisThe Cell Properties dialog did not display correctly.
November112363Dashboard StudioPage filters were not working with alternate hierarchies.
November109237Data ConnectorWhen previewing a SQL view a timeout error occurred.
November108638DPMProblem saving the correct Start Date for an employee. 
November104500, 98091DPM SchedulesSelecting a date member for editing caused its date to change. 
November104322Drill AcrossDrilling across on a QTD was returning data for only a single period.
November46563Drill AcrossDrilling across on a YTD in Smart Client did not return the same result as in Web Client.
November101165Drill AcrossDrilling across to a SQL table the time there was changed in Prophix to local time.
November107203InfoFlexThe SQL processing option showed a performance degradation.
November110545InfoFlexThe SQL processing option failed with an error.
November107820Process ManagerIn offline workbooks the column and row locks on template cells were not retained.
November105924Template StudioIf a report contained a chart there was a problem exporting the report to PDF.
November106918Template StudioWhen the Save As option was chosen for a Template Studio Classic file, the new file's Created by property contained the name of the previous user.
November105512Template StudioError when deleting an Auto Text.
November109191WorkflowIf a user was assigned Owner and Observer for a Data Entry workflow task, the template automatically opened in Report Mode, rather than Data Entry mode.
November106102WorkflowWrite Access security failed to update when a named set was updated for a workflow task.