Uwagi do wydania: PROPHIX 12 Winter 2021 (Update 17) (Build: 12.17.74.43)

Uwagi do wydania: PROPHIX 12 Winter 2021 (Update 17) (Build: 12.17.74.43)

Marzec 2021 r.
W informacjach o wydaniu opisano ulepszenia i poprawki błędów zawarte w nowych wydaniach i wydaniach konserwacyjnych.


Wsparcie dla Microsoft 365 Prophix Analyzer i Prophix Contributor obsługują Microsoft 365.

Uwaga: Microsoft Office 2019 i Office 2016 w wersjach z wieczystą licencją nie są obsługiwane.


Co nowego?

Studio pulpitów

 • Projektanci pulpitów mają teraz możliwość pokazania lub ukrycia właściwości Tytuł kafelka.Eksplorator dokumentów

 • Globalni administratorzy mogą teraz usuwać folder Moje dokumenty należący do usuniętego konta użytkownika. 


Integracja danych w chmurze

 • Proces Ekstrakcji ze źródła został przemianowany na Proces Integracji Danych.

  • Podział na Źródło i Miejsce Docelowe jest teraz bardziej przejrzysty.

 • Struktura została zmieniona; najwyższym poziomem jest teraz Witryna:

 • Istniejące agenty zostały zmodyfikowane: można teraz użyć niektórych agentów do określenia miejsca docelowego, jak również źródła:

 • Dodano dwóch nowych agentów:


Powiadomienia

 • Możesz teraz "subskrybować" plik w Eksploratorze dokumentów - gdy tylko plik ulegnie zmianie, otrzymasz powiadomienie.


Menedżer procesów

 • Administratorzy globalni mogą teraz uruchamiać ponownie usługi procesów z poziomu Dziennika zadań.

 • W procesie przeliczania walut można teraz wybrać współdzielone jednoczłonowe zestawy nazw dla wersji docelowej i wersji kursu wymiany.


Strona logowania

 • Strona logowania i powiązane z nią strony mają nowy, świeży wygląd.


Hub systemowy

 • Globalni administratorzy mogą teraz kończyć długo trwające zapytania SSAS.

Rozwiązane problemy

Wersja
Numer zgłoszeniaObszarOpis
March112601Dashboard StudioThe Category Axis option was reversing the orders.
March110113DPMImporting an Input calculation removed input calculation data for other active scenarios.
March110417, 110948DPM SchedulesIn the Anniversary Increase calculation the % Increase parameter was applied incorrectly when using conditions.
March104500DPM SchedulesChanges to a date-linked attribute in the schedule were not retained.
March

111406

                                                            

 

DPM SchedulesThe "thousands" separator changed in the schedule.
March110005Drill AcrossA drill across containing hyperlinks, when exported to Excel, resulted in an error.
March111478Infoflex An Infoflex process using spreading worked when using the MDX engine but resulted in an error when using the SQL engine.
March112546Journal ManagerPosting journal entries did not apply the correct values.
March112505Model ManagerUsing half months in the Time dimension resulted in inaccurate time labels.
March111261Model ManagerIn Time dimension named sets there was a problem with scrolling.
March113115Model ManagerCreating a new rule set, then visiting an existing rule set Account and clicking on a different member resulted in an error.
March108195Model ManagerThe Custom member property was not applying the default value.
March109348Model Manager The Calculation method for rule sets defaulted to blank for new rule sets.
March101871Process ManagerIn the Currency Conversion process there was an issue if the Version dimension was using a named set.
March103875, 113377Process Manager In the Currency Conversion process using a named set resulted in an error.
March106635Process ManagerNotifications for scheduled processes were not working properly. 
March108804Process ManagerEmail notifications for scheduled processes  ignored the distribution list.
March114327Prophix AnalyzerRenaming a worksheet using spaces or hyphens resulted in an error upon refreshing: The requested resource doesn't exist..
March110726WorkflowWorkflow comments in Russian (русский) were displayed as question marks ??????.