Złe długi VAT-ZD

Złe długi VAT-ZD

Dzień dobry,
Korektę na złe długi księgujemy przez dziennik główny z Nr dokumentu pierwotnego z podaniem danych kontrahenta (NIP, Nazwa, adres) z kwotą ujemną (należy podać ręcznie Kwotę podstawy VAT, wartość ta jest tylko zapisywana w rejestrze VAT) i Typem kalkulacji „Pełny VAT”, księgowanie korekty za złe długi dotyczy tylko VAT. Należy przygotować nową kombinację grup księgowych VAT np. KRAJ i 23ZD z ustawieniem Pełny VAT, dla tej kombinacji ustawiamy odpowiednie pola zgodnie ze stawkami VAT np. K_19 i K20 (dla 23%) Transakcję taką oznaczamy atrybutem „KorektaPodstawyOpodt” Dodatkowo sumy wartości wszystkich tych korekt (in minus) (podstawa i kwota VAT) należy wpisać w polach P_68 i P_69 części deklaracyjnej (na razie system sam tego nie liczy)
  • Related Articles

  • Aktualizacja funkcjonalności wykazu podatników VAT

   Wykaz podatników VAT – zmiana API   Ministerstwo Finansów informuje o zmianie wersji API   W dniu 10 stycznia 2020 r. została opublikowana nowa testowa wersja API wraz z dokumentacją. Zmiany dotyczą następujących danych: We wszystkich rodzajach API ...
  • Jak się z nami skontaktować?

   Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że w trosce o jakość świadczonych usług uruchomiliśmy dla Państwa nowy i mam nadzieję, że bardzo przyjazny Portal pomocy technicznej. Dostępne sposoby skontaktowania się z nami pozostają bez ...
  • Dodanie nowej pozycji do analizy utworzonej z wykorzystaniem „Wymiarów użytkownika”

   Aby dodać nową pozycję raportu lub analizy, która została utworzona z wykorzystaniem „Wymiarów użytkownika”, należy wykonać zmiany w definicji wymiaru wg instrukcji: Zaznaczyć tabelę którą edytujemy Na zakładce „Dane źródłowe” wybrać „Wymiary ...
  • Praca z układami strony

   Dokument może zawierać wiele różnych układów. Możesz zacząć od zaprojektowania analizy z układem odpowiednim dla trybu poziomego na komputerach stacjonarnych. Następnie w tym samym dokumencie, używając tych samych obiektów, możesz dodać nowy układ ...
  • Szablon z obiektem zastępczym

   Obiekt zastępczy to obiekt, który można dodać do dokumentu w celu późniejszego zastąpienia go innym obiektem - np. wykres lub tabela przestawna. W ten sposób obiekt zastępczy działa bardzo dobrze z szablonami. Możesz wyznaczyć w raporcie obszar, ...